Vanliga frågor

Fullständig lycka kan enbart uppnås om alla andra är lyckliga. Det innebär att strävan mot ett lyckligt samhälle måste vara en kollektiv aktivitet.

Nedan återfinns ett antal frågeställningar. Om du har fler frågor skicka en email och hjälp oss kompettera listan.

 1. Varför ska jag engagera mig? Svar
 2. Är ni partipolitiskt vänster eller höger? Svar
 3. Kan jag som forskare, expert, yrkeskunnig eller vanlig medborgare hjälpa Folkbilda på något sätt? Svar
 4. Hur går processen till när förslag utvecklas för opinionsbildning? Svar
 5. Var innebär accelererad folkbildning? Svar
 6. Hur kan vuxenutveckling gå till? Svar
 7. Vilka förslag har ni för accelerad folkbildning? Svar
 8. Hur tänker ni er översiktligt uppnå er målsättning? Svar
 9. Vad gör man i ert framtidslaboratorium? Svar
 10. Hur bedriver ni forskning inom folkbildning? Svar
 11. Hur kan ni finansiera satsningar på folkbildning? Svar
 12. Hur räddar vi vår civilisation? Svar
 13. Hur fungerar ett hållbart samhälle? Svar
 14. Kommer inte folkbildning att ta för lång tid? Svar
 15. Vilka är de globala utmaningarna? Svar
 16. Vilka är samhällsproblemen i Sverige? Svar
 17. Vilka är bevisen för en annalkande kollaps? Svar
 18. Anser ni att det finns ett globalt systemfel? Svar
 19. Hur kan man förklara ett globalt systemfel på ett enkelt sätt? Svar
 20. Vad är ett visdomsgap? Svar
 21. Vad är en systemrisk? Svar
 22. Vad är vishet/bildning? Svar
 23. Vilka värderingar, dygder och känslor finns det? Svar
 24. Hur blir man klok? Svar
 25. Varför är det viktigt med framtidsvisioner? Svar
 26. Är det inte maktelitens fel att det ser ut som det gör? Svar
 27. Vilka är FN:s 17 hållbarhetsmål? Svar
 28. Hur ser er framtidsvision ut? Svar
 29. Hur kan ett nytt livsmedels-, energi- och resurssystem se ut? Svar
 30. Varför måste nuvarande livsmedelssystem ersättas? Svar
 31. Hur kan en global utvecklingsmodell se ut? Svar
 32. Vad är resiliens? Svar
 33. Vad är permakultur? Svar
 34. Vad är Bohms dialogmetod? Svar
 35. Vad kan vi lära av tidigare civilisationer? Svar