Vanliga frågor

Fullständig lycka kan enbart uppnås om alla andra är lyckliga. Det innebär att strävan mot ett lyckligt samhälle måste vara en kollektiv aktivitet.

Engagemang 

> Varför ska jag engagera mig Svar 
> Är ni partipolitiskt vänster eller höger? Svar
> Kan jag som forskare, expert, yrkeskunnig eller vanlig medborgare hjälpa
   Folkbilda på något sätt? Svar
> Hur går processen till när förslag utvecklas för opinionsbildning? Svar
> Hur tänker ni er översiktligt uppnå er målsättning? Svar
> Vad gör man i ert framtidslaboratorium? Svar
> Hur bedriver ni forskning inom folkbildning? Svar
> Hur kan ni finansiera satsningar på folkbildning? Svar

Om vår civilisation
> Vilka är de globala utmaningarna? Svar
> Vilka är samhällsproblemen i Sverige? Svar
> Vilka är bevisen för en annalkande kollaps? Svar
> Varför måste nuvarande livsmedels-, energi-, material och resurssystem ersättas?
   Svar

Om ett globalt systemfel
Vad är ett visdomsgap? Svar
Anser ni att det finns ett globalt systemfel? Svar
Hur kan man förklara ett globalt systemfel på ett enkelt sätt? Svar
Vad är en systemrisk? Svar
Är det inte maktelitens fel att det ser ut som det gör? Svar
Vad kan vi lära av tidigare civilisationer? Svar

Om vishet
Vad är vishet/bildning? Svar 
Hur blir man klok? Svar
Vilka värderingar, dygder och känslor finns det? Svar

Om vishetsutveckling
Var innebär accelererad vishetsutveckling? Svar
Hur räddar vi vår civilisation? Svar
Hur kan vuxenutveckling gå till? Svar
Vad är Bohms dialogmetod? Svar
Fördjupning i bildningsbegreppet och dess användning Svar
Kommer inte vishetsutveckling att ta för lång tid? Svar

Om vishetsutveckling för vuxna
Villkorad arbetstidsförkortning med två timmar per dag Svar
Digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte Svar
Folkbildning genom digitala medier Svar
Förändrad agendasättning och journalistik inom dagspressen Svar
Folkbildning av riksdagsledamöter/tjänstepersoner Svar

Om vishetsutveckling för unga
Reformerat utbildningssystem Svar
Fredlig civilförsvarsplikt för ungdomar 16-25 år Svar

Om ett framtida samhälle
Varför är det viktigt med framtidsvisioner? Svar
Hur fungerar ett hållbart samhälle? Svar
Vad är resiliens? Svar
Vad är permakultur? Svar 
Vilka är FN:s 17 hållbarhetsmål? Svar
Hur ser er framtidsvision ut? Svar
Hur kan ett nytt livsmedels-, energi-, material och resurssystem se ut? Svar
Hur kan en global utvecklingsmodell se ut? Svar
Hur kan ett nytt nationalekonomiskt paradigm se ut? Svar

Skapa din hemsida gratis!