Varför är det viktigt med framtidsvisioner?

Det säkraste sättet att förutsäga framtiden är att själv skapa den

En vision beskriver en önskvärd framtid. Även om det är svårt att framställa en framtidsvision, och risken för feltolkningar, kritik och fördömande är stor, så behöver mänskligheten visioner mer än någonsin. Varför? Utan framtidsvisioner kan vi inte analysera fördelar och nackdelar med dito, eller göra planering eller aktiviteter för att komma dit. Utan framtidsvisioner blir mänskligheten mer än ofri tjänare under teknologins utveckling och företagens marknadsföringsstrategier. 

I nuvarande skede av mänsklighetens utveckling är det extra viktigt att analysera helhetslösningar eftersom civilisationen är komplext sammanvävd avseende energi, produktion, transporter, livsmedel, ekonomi, etcetera. Samtidigt finns tiotals globala utmaningar som måste mildras eller lösas för att undkomma en större kollaps.

Global hållbarhet är därför ingen ädel gest utan en krass överlevnadsstrategi. Lyckligtvis finns fantastiska möjligheter att förverkliga framtidsvisioner som åstadkommer ett paradis för alla på planeten.

Skapa din hemsida gratis!