Framtidslaboratorium

Mänskligheten bör inte begränsa sin fantasi om vad som är möjligt. Historien bekräftar att det omöjliga ofta skett, bara lite senare.

De kommande årtiondena kommer att innebära en gigantiskt omställning där den fjärde industriella revolutionen, ett nytt livsmedels-, energi, och resurssystem, och FN:s 17 hållbarhetsmål, kommer att förändra hela samhällssystemet och vårt dagliga liv.

Vi som är i frontlinjen av folkbildning behöver förstå hur framtiden kan komma att gestalta sig och hur man kan nå dit. Därför engagerar vi oss passionerat i både framtidsvisioner och folkbildningsprocesser. I detta avseende är vi en spjutspets när det gäller framtidstänkande.

En del av våra förslag kan tes sig utopiska för vissa, men med tanke på den allt snabbare teknologiska utvecklingen och kraven på ett långsiktigt hållbart samhälle, så behöver vi alla vara öppna för nytänkande. 

Läs mer

Skapa din hemsida gratis!