Opinionsbildning

Förändring är svårt i början, kaotiskt i mitten och underbart i slutet

Som enda organisation i Norden driver vi opinion för en radikalt utökad folkbildning i dito.  

Vårt mål är att så skyndsamt som möjligt skapa en massiv opinion genom att systematiskt upplysa och påverka politiker, organisationer, universitet, företag och allmänheten.

För att nå vårt mål använder vi olika typer av medier och direktkontakt med politiker och andra beslutsfattare. 

Styrkan bakom opinionsbildningen kommer från vår paraplyorganisation, forskning, framtidslaboratorium och opinionsbank.

Läs mer


Skapa din hemsida gratis!