Opinionsbank

Samhället är alltid en spegelbild av den kollektiva visheten

Nedan presenteras förslag som skall accelerera folkbildningsprocessen i Norden. Innan vi startar opinionsbildning för respektive förslag säkerställer vi att minst hälften av alla medlemmar i Folkbilda stödjer förslaget. För mer info se Forskning.

Reformerat utbildningssystem

Dagens utbildningssystem är varken stimulerande eller anpassat efter framtidens behov. Vi föreslår ett reformerat utbildningssystem, från förskola till universitetsutbildning, som tillvarar barns, ungdomars och vuxnas nyfikenhet och kreativitet. Det skall dessutom ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att blomstra under den fjärde industriella revolutionen och samtidigt uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål.

Vuxenutveckling

Mänskligheten står inför den största omställningen någonsin. Alla vuxna behöver delta i folkbildning för att förbereda sig och kunna vara med i detta spännande arbete. Men tyvärr är alltför många människor så stressade att de knappt har tid för vila och familj. Vi förslår en villkorad arbetstidsförkortning med två timmar per dag, varav hälften ägnas åt folkbildning som betalas av staten. Folkbildningen omfattar arbetande, och arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer, som kan och vill delta.

Fredlig civilförsvarsplikt för ungdomar 16-25 år

Norden bör rusta sina ungdomar i åldern 16-25 år, med en ettårig obligatorisk civilförsvarsplikt, för att klara framtida utmaningar. Denna omfattar utbildning/träning för att klara prövningar:

  • i vardagslivet
  • vid extraordinära händelser
  • för överlevnad efter en samhällskollaps
  • för att utveckla ett hållbart och fredligt samhälle

Digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte

Samhället är i behov av en accelererad folkbildningsrörelse. Dagens utomhusreklam ger en ensidig indoktrinerande inverkan på befolkningen som inte gynnar folkbildning. Genom att utnyttja digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte kan reklamen balanseras, och bildningseffekter uppnås. Det handlar inte om en ny typ av indoktrinering utan om vishet/insikt/kunskapsutveckling.

Förändrad agendasättning och journalistik inom dagspressen

Idag har dagspressen i stort sett reducerats till en förmedlare av internationella dramanyheter, svenska särintressens opinionsbildning och reklam, vilket bidrar till polarisering, degenererad bildningsnivå, ohållbar konsumtion, politikerförakt, etcetera. Genom en fördjupad dialog med dagspressens ägare är det kanske möjligt att uppnå en mer kvalitativ agendasättning och journalistik. Presstöden bör endast ges till de som producerar renodlad kvalitativ dagspress som tar stort samhällsansvar. Fler andra förslag presenteras.

Folkbildning genom digitala medier

Digitala medier lider brist på kunskap som utvecklar folkbildningen. Fake news och indoktrinering är vanlig. Samtidigt är merparten av alla människor på sociala medier och dito är flexibelt och kostnadseffektivt. Genom att utnyttja mediets styrkor kan folkbildning stimuleras. 

Folkbildning  av riksdagsledamöter/tjänstepersoner

Boken "Knapptryckarkompaniet" (2011) visar tydligt att riksdagsarbetet och demokratin lider av stora funktionella brister. Toppstyrning, partipiska, härskartekniker, fjäsk, rädsla och konformism, undergräver demokratin. Det finns flera verktyg som kan användas för att åstadkomma vishet/insikt/kunskapsträning av riksdagsledamöter och myndighetspersoner, och de är nödvändiga med tanke på den gigantisk samhällsomvandling som Sverige behöver gå igenom på grund av hållbarhetsmålen och den fjärde industriella revolutionen.


Skapa din hemsida gratis!