Forskning

Det är alltid lättare att försvara sina värderingar än att leva upp till dem

Våra politiska förslag är radikala och nytänkande. Innan de presenteras för politiker och beslutsfattare säkerställer vi att de är väl underbyggda av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Till vår hjälp använder vi befintlig statistik och forskning, och vårt virtuella nätverk av olika kompetenser. Vi använder också medborgarforskning där forskare och "vanligt folk" hjälps åt att undersöka olika frågor. För oss är det viktigt att belysa de politiska förslagen från multipla perspektiv där många vetenskapsgrenar inkluderas.

Läs mer

Skapa din hemsida gratis!