Forskning

Forskning och beprövad erfarenhet är den bästa grunden för lösningar vi känner till. Det innebär inte att dessa "sanningar" kommer att leva för evigt.

Just nu pågår forskningsprojekt kring följande ämnen:

Folkbildning

 • Fördjupning i bildningsbegreppet och dess användning. Läs mer
 • Reformerat utbildningssystem, från förskola till universitetsutbildning, som tillvarar barns, ungdomars och vuxnas nyfikenhet och kreativitet, och som dessutom kan ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att blomstra under den fjärde industriella revolutionen och samtidigt uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål. Läs mer
 • Villkorad arbetstidsförkortning med två timmar per dag, varav hälften ägnas åt folkbildning som betalas av staten. Folkbildningen omfattar arbetande, och arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer, som kan och vill delta. Läs mer
 • Digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte. Läs mer
 • Folkbildning genom digitala medier. Läs mer
 • Förändrad agendasättning och journalistik inom dagspressen. Läs mer
 • Fredlig civilförsvarsplikt för ungdomar 16-25 år. Läs mer
 • Folkbildning av riksdagsledamöter/tjänstepersoner. Läs mer

Framtidskoncept

 • Nytt livsmedels-, energi- och resurssystem baserat på skogsjordbruk och skogsbruk. Läs mer
 • Ny global utvecklings- och samarbetsmodell. Läs mer
 • En möjlig framtidsvision. Läs mer
 • Ett nytt nationalekonomiskt paradigm. Läs mer

Skapa din hemsida gratis!