Paraplyorganisation

Tillsammans är vi starka!

Vi är en paraplyorganisation för alla organisationer, institutioner, företag och enskilda som vill stödja en accelererad folkbildningsprocess i Norden.

Vårt samhälle kommer under de kommande årtiondena att genomgå en gigantisk omställning på grund av den fjärde industriella revolutionen och FN:s 17 hållbarhetsmål.

Varken politiker eller medborgare har idag den insikt och kunskap som behövs för att förutse, förstå och kunna agera tillräckligt förståndigt och långsiktigt.

Därför är en accelererad folkbildningsprocess av stor betydelse. För att möjliggöra denna behövs stöd från många samhällsaktörer.

Folkbilda kan:

  • erbjuda organisationer och medborgarna en möjlighet att bidra till en accelererad folkbildning bland vuxna, ungdomar och barn, som kan lösa/mildra globala utmaningar och samhällsproblem, och skapa ett blomstrande och hållbart framtidssamhälle
  • lyfta organisationernas samhällsinriktade problem i media
  • stimulera samarbete mellan organisationer för att lösa enskilda utmaningar
  • stimulera medborgarforskning mellan universitet och organisationer/företag/privatpersoner
  • erbjuda djupare samhälls- och omvärldsanalyser
  • erbjuda meningsfullt engagemang för en bätttre värld
  • erbjuda framtidskoncept, alltifrån globala helhetslösningar till delar av folkbildningsprocesser, för att stimulera konstruktiva dialoger bland medborgare

Läs mer

Skapa din hemsida gratis!