Paraplyorganisation

Ett välfungerande samhälle kräver medborgare med hög vishet/insikt/kunskap

Många ideella föreningar och organisationer har bildats på grund av ett upplevt behov eller ett samhällsproblem, som grundar sig i att samhället inte fungerar som det ska. Vi menar oss ha lösningen på dessa "problem"! 

Vi är övertygande om att en accelererad folkbildning i Sverige, som höjer vishet/insikt/kunskapsnivån hos alla, inklusive politiker, kan kraftigt minska samhällsproblemen och öka förmågan att hantera globala utmaningar. 

Inte bara föreningar och organisationer lider av ett dysfunktionellt samhälle. Även företag, institutioner, myndigheter och enskilda medborgare blir drabbade. 

I ett oklokt samhälle är vi alla offer!

Genom att samla ett stort antal föreningar, organisationer, institutioner, företag, myndigheter och enskilda under ett paraply kan Folkbilda opinionsbilda med stor kraft. 

Bli därför medlem.

Skicka ett email om du vill prata mer om hur Folkbilda kan skapa lösningar på de samhällsproblem som din organisation fokuserar.

Skapa din hemsida gratis!