Vi är starkt engagerade!


Stora förändringar börjar alltid med starkt engagemang från ett fåtal människor

Vi är en växande grupp människor från organisationer, institutioner, företag och privat sektor, som inser betydelsen av en accelererad folkbildning. Folkbilda är ett virtuellt framtids-, forsknings- och opinionsinstitut som har plats för alla, oavsett kön, identitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller politisk uppfattning. 

I Folkbilda finns personer från många olika vetenskapsgrenar och yrken representerade. På så sätt ökar vår helhetssyn, kompetens och vishet.

Läs mer

Skapa din hemsida gratis!