Digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte

Digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte är nationalekonomiskt mycket lönsamt

Diskussionunderlag

Författare: Christer Nylander
Datum 2019-11-08

Inledning

Syfte

Begrepp

Metod och material

Avgränsningar

Sekundärmaterial

Bakgrund

Vad är utomhusannonsering?

Utomhusannonseringens kostnadseffektivitet

Aktörer inom utomhusannonsering

Människors konsumtion av media

Regler och uppfattningar avseende utomhusannonsering

Teorier om påverkanskraft av reklam/kommunikation

Opinionsbildande reklam

Digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte

Behov av en accelererad folkbildning

Varför digital utomhuskommunikation (DUK)?

Syfte och design av DUK i folkbildning

Placering och ägande av DUK i folkbildning 

Tillhörande app

Resultat av DUK för folkbildning

Finansiering av DUK för folkbildning

Inledning

Vårt samhälle kommer under de kommande årtiondena att genomgå en gigantisk omställning på grund av den fjärde industriella revolutionen och FN:s 17 hållbarhetsmål. Varken politiker eller medborgare har idag den insikt och kunskap som behövs för att förutse, förstå och kunna agera tillräckligt förståndigt och långsiktigt. Därför är en accelererad folkbildningsprocess av stor betydelse. Folkbilda fokuserar olika metoder och verktyg för att öka folkbildningen. Digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte är en av dessa metoder.

Syfte

Syftet med detta dokument är att ge en bakgrund till förslaget att använda digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte. Förslaget är ett komplement till huvudförslagen 1) reformerat utbildningssystem och 2) villkorad arbetstidsförkortning/vuxenutveckling.

Begrepp

DOOH: Digital out of home advertising. Internationell benämning på digitala utomhusmedier.

Eurosize: Ett av de vanligare formaten på en utomhustavla

OOH: Out of home advertising. Internationell benämning på utomhusmedier.

OTS, Opportunity To See: Anger hur många möjliga kontakter det finns under en period.

Point of sale: Riktad reklam som avser att aktivera ett beteende i närheten av reklamplatsen.

Utomhusreklam: betecknar marknadsföring genom affischering, annonstavlor,digitala skyltar, och liknande utomhus.

VAC, Visibility Adjusted Contact: Av branschen godkänt mått för levererade

mediekontakter som mäts genom mätverktyget Outdoor Impact.

VAC, räckvidd procent: Andel personer i procent av en målgrupp som har möjlighet att se

kampanjen minst en gång under kampanjperioden.

VAC kontakter: Det totala antalet kontakter i målgruppen som har möjlighet att se

kampanjen under vald period.

VAC frekvens: Anger hur många gånger som en person i målgruppen har möjlighet att se

en kampanj under en viss period.1

Metod och material

Avgränsningar

Ämnet omfattar digital utomhuskommunikation (DUK) i folkbildningssyfte i städer och samhällen i Sverige.

Sekundärmaterial

Valda källor utgörs i dominerande grad av böcker, artiklar och rapporter från kända svenska och internationella institut, universitet och tidningar. OBS! Paragrafer i kapitel "Bakgrund" har i samtliga fall kopierats direkt från källor utan angivelse av citat, endast fotnot. Text har kopierats och sammanfogats till en relevant helhet utifrån detta dokuments syfte. 

Bakgrund

Vad är utomhusannonsering?

Utomhusmedia kan delas in i följande områden:

 • Traditionell utomhusmedia - Eurosize, stortavlor och pelare

 • Trafikreklam - Bussar, stationer, tunnelbana, övriga transportmedel

 • Flygplatsreklam - Reklam på flygplats

 • Storformat - Vepor

 • Event - Eventytor i köpcentrum, på centralstationer med mera

 • Köpnära - Reklam i butik, utanför butik

 • Digital utomhus - Alla digitala utomhuskanaler

 • Specialkanaler - Tillfälliga ytor, installationer, folieringar med mera 2

Digital utomhusreklam finns i följande miljöer:

 • Centralstationer och flygplatser

 • Tunnelbanan Stockholm

 • Köpcentrum

 • Digitala utomhustavlor

Annonsörer använder utomhusmediet för att:

 • Driva försäljning

 • Skapa kännedom om produkter och tjänster

 • Bygga varumärke och image

 • Skapa och driva opinion 3


Utomhusannonsering är ett gammalt fenomen som år 2005 utvecklades med digital utomhusannonsering, som snabbt tagit marknadsandelar.4 5

Utomhusannonseringens kostnadseffektivitet

Få andra medier kan leverera budskap till så låg kostnad per exponeringstillfälle.6

Aktörer inom utomhusannonsering

Clear Channels
Clear Channels affärsidé är att tillhandahålla städer eller privata företag nyttigheter i utbyte mot att man får sälja reklam i utomhusmiljön. Clear Channel bygger och underhåller väderskydd, parkbänkar och papperskorgar, offentliga toaletter, lånecykelsystem, informationsskyltar, kundvagnsgarage och cykelpumpar - vilken i sin tur finansieras av reklamförsäljning. Clear Channel har hittills byggt ca 4 500 väderskydd över hela Sverige. Clear Channel har byggt och driftar Sveriges största lånecykelsystem - City Bikes - i Stockholm med över 100 stationer i Stockholms stad. 2012 etablerades även ett cykelsystem i Lidingö stad och i Solna och sedan 2013 finns City Bikes även i Sundbyberg och Uppsala. Under 2016 etablerades ett lånecykelsystem - Malmö by bike - i Malmö.7

Clear Channel är Sveriges största leverantör av utomhusreklam. Bolaget finns med sin distribution i 220 kommuner.8

Clear Channels stödjer också ideella initiativ. Mellan den 23 oktober och 11 november 2019 användes flera hundra digitala reklamskyltar i Stockholms kollektivtrafik till en unik guide till livemusik. Initiativet Stockholm Underground visade i realtid information om spelningar som äger rum på stadens mindre musikscener. Henriette Zeuchner, VD på Clear Channel Scandinavia uttalade "Vi är en naturlig del av stadsrummet och har både en vilja och ett ansvar att bidra till städers dynamik. Eftersom vi enbart i tunnelbanan når en miljon människor varje dag har vi en unik möjlighet att använda vår teknik och infrastruktur för att hitta nya sätt att interagera med stockholmarna - i detta fall med att hjälpa dem hitta sin nya favoritartist. Både musik och reklam upplevs bäst utanför hemmet!"9

JCDecaux
JCDecaux är ett multinationellt företag som är verksamma inom utomhusreklam, grundat 1964 av Jean-Claude Decaux (1937-2016). År 2011 blev företaget världsledande inom utomhusreklam.10 JCDecaux erbjuder också samhällsreklam på digital utomhusreklam, cykelpumpar intill annonstavlor, parkbänkar, papperskorgar, hyrcyklar, självrengörande toaletter och väderskydd.11

I Sverige har JCDecaux cirka 130 anställda, varav 85 personer som arbetar uteslutande med drift, skötsel, underhåll och installation av dess gatumöbler. Kontor och teknisk serviceverksamhet med lager finns i Stockholm, Järfälla, Malmö och Göteborg.12

Wallstreet Media
Wallstreet Media startade 2002 med inriktning mot miljövänlig kommunikation inom kollektivtrafiken i Göteborg. Bolaget har kontinuerligt lanserats i nya svenska städer och idag arbetar Wallstreet med reklam inom kollektivtrafiken i städer från Malmö till Luleå.

Totalt är det cirka 18 000 annonsytor utanpå och inuti fordon. Under 2005 lanserade bolaget reklam i parkeringsanläggningar. Anläggningarna är belägna i citylägen, köpcentra, större arbetsplatser samt vissa flygplatser. Wallstreet har under 2012 tecknat samarbete med ICA beträffande försäljning av butiks-tv-reklam i kassalinjerna på Kvantum och Supermarket. Digitaliseringen av ICA fortsätter, vilket innebär att kanalen växer kontinuerligt. Digital utomhusreklam är ett helt nytt affärsområde för Wallstreet Media. Under 2012 har Wallstreet förvärvat skärmar och har idag storformatsskärmar i och runt Göteborgs city.13

Jernhusen Media
Jernhusen Media startade 2011 och är en del av Jernhusen AB som äger, utvecklar och förvaltar tågstationer i Sverige. Centralstationernas främsta styrka som arena för reklam och event ligger i de stora flöden av människor som besöker stationerna. Det rör sig om över en halv miljon besök om dagen på stationer i hela landet. Jernhusen Media strävar efter att reklamen ska vara en del av en positiv upplevelse av resan eller besöket. Olika effektmätningar visar att stationer har en mottaglig publik som uppskattar när det händer saker. Reklamytor finns etablerade på tågstationer från norr till söder och Jernhusen Media erbjuder ytor för event, sampling, folieringar, vepor, digitala premiumytor (storbildsskärmar), kundanpassade lösningar samt digitala rikstäckande volymytor (samarbetspartner Visual Art) och analoga rikstäckande volymytor/adshel.14

Visual Art

Visual Art grundades 1997 och är en innovativ digital helhetsbyrå med en passion för strategi, kreativitet och teknik. Visual Art erbjuder ett rikstäckande DOOH-nätverk med skärmar runtom i Sverige genom bland annat:

 • Sveriges centralstationer (Jernhusen)
 • Köpcentrum
 • Instore 15

AdCityMedia
AdCityMedia erbjuder snabb räckvidd med impact och kvalitet. Snabb - då bolaget erbjuder digitala skärmar i över 250 städer som styrs i realtid från Frihamnen i Stockholm. Impact - då bolaget erbjuder digitala storbildsskärmar (5-144kvm/st) och vepor (50- 350kvm/st).16

Atracta
Atracta erbjuder digitala storbildsskärmar på Stureplan.17

Swedavia

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar flygplatser i hela Sverige. Från och med januari 2013 inkluderas även Arlanda och Bromma i nätverket. Erbjuder diverse analoga och digitala lösningar i form av eurosize, vepor, ljuslådor, digitala skärmar, golvfolieringar och innovativa kreationer.

GM Gruppen
GM Gruppen tillhandahåller digitala storbildsskärmar i följande städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Karlstad, Borås och Varberg.18

Vertiseit
Vertiseit introducerat ett system för användarstyrd digital utomhusreklam.19

Människors konsumtion av media

Svensken lägger i genomsnitt 7,5 timmar på medier varje dag. Utomhustiden är 2,75 timmar (36 procent) då svensken är mottaglig för utomhusreklam. Näst mest tid läggs på TV (28 procent) följt av användandet av internet (16 procent). Fastän träffsäkerheten med målgruppsanpassade lösningar är hög så ökar reklamundvikandet i allt större takt, men utomhusreklam är det media som de flesta inte tycker stör i samma utsträckning.20

Regler och uppfattningar avseende utomhusannonsering

Kommunerna försöker begränsa utomhusreklamen i stadskärnorna för att gaturummet inte ska störas för mycket av annonserna. Det förekommer även protester mot att det beviljas tillstånd för stora affischer för stora företag samtidigt som det inte är tillåtet för privatpersoner att sätta affischer på elskåp etc. Eftersom utomhusreklamen är svår att undvika kan den orsaka stor debatt. Ett exempel är klädföretaget Hennes & Mauritz, vars underklädeskampanjer vid jul ofta diskuteras intensivt eftersom vissa ser dem som kvinnoförnedrande. Därför är också vandalisering av dessa affischer vanligt förekommande. Vi utsätts för omkring 3000 ofrivilliga reklaminslag om dagen.21 22 23

Det finns en observerad reklamtrötthet hos många konsumenter. Konventionellt reklamfinansierat tv-tittande ersätts gradvis av Netflix, SVT Play och Youtube. Läsning av reklamfinansierad nyhetspress ersätts gradvis av social medieaktivitet. Givet den allt mer reklamundvikande mediepubliken och den sociala mediesfärens delningsvillkor jobbar reklambyråer allt mer med en PR-liknande ansats; att bli omnämnd redaktionellt både kvalitativt och kvantitativt, oavsett ifall avsändaren av det planerade budskapet är ett kommersiellt företag eller en mer ideell organisation.24

Teorier om påverkanskraft av reklam/kommunikation

Det finns många teorier som behandlar reklamens och kommunikationens inverkan på människan. Några följer nedan:

 • Socialpsykologiska teorier, exempelvis Public Relations (PR) av Edward Bernays som skrev boken Propaganda. Barney var systerson till Sigmund Freud. Teorierna bygger främst på möjligheten att påverka och har blivit baskoncept inom marknadsföring och försäljning.25 26 27

 • Karl Lashley utvecklade på 1950-talet teorier för hur det undermedvetna påverkas av olika sinnesintryck (priming).28

 • Ledarskapsutvecklaren Paul Roberts menar att det uppstår en inre reflektion av yttre stimuli. Inre reflektion är en nödvändighet för att utveckla kunskap och insikt. Reflektion gör så att människor påminns om den kunskap de redan har. Reflektion skapar mening och nya slutsatser, utvecklar tänkandet och avslöjar gamla antaganden.29

 • Organisationspsykologen Isabel Rimanoczy beskriver en cirkulär inre förändringscykel med feedback loops på grund av yttre stimulans.30

Opinionsbildande reklam

Opinionsbildande reklam kan definieras som en form av kommunikation som ämnar att påverka samhället i olika riktningar. Något som är typiskt för marknadskommunikationen i organisationer som exempelvis Röda Korset, Greenpeace och Amnesty International. Men även vinstdrivande företag anammar denna typ av marknadskommunikation som en del av deras sociala ansvarstagande.31 Reklam benämns också syftesdriven eller värdedriven reklam. Tidigare har reklamens nytta varit präglad av en ekonomisk tillväxt men med syftes-/värdedriven reklam menar man att skapa, till exempel, en hållbar samhällsutveckling.32

Hösten 2016 presenterade Åhléns sin kampanj "klädmaktsordningen" med syfte att bryta mot könsnormer. "En man som klär sig mer kvinnligt klär av sig sin makt och en kvinna som klär sig mer manligt klär på sig den, är det inte dags att bryta klädmaktsordningen?" Kampanjen gick bland annat ut på att fyra välkända svenska profiler (fotbollsspelare, artist, författare) bröt "klädmaktsordningen" genom att posera i feminint kodade respektive maskulint kodade plagg. Denna kampanj väckte stor debatt och omnämnts i de största tidningarna. Responsen var både positiv och negativ.33

Monki presenterade tidigt 2017 kampanjen "Good Vibes Only" där modeller poserar i underkläder utan retuscherade kroppar. "Det är två kampanjer som inte bör ses som kontroversiella men som är långt ifrån normen - framför allt när bad och underkläder är i fokus" 34

När företag ägnar sig åt icke stereotypisk reklam, som också kan benämnas som normbrytande, mottar de kritik då många blir provocerade. Men som vid alla typer av förändringar är friktion oundvikligt.35 36

Digital utomhuskommunikation i folkbildningssyfte

Behov av en accelererad folkbildning

Vårt samhälle kommer under de kommande årtiondena att genomgå en gigantisk omställning på grund av den fjärde industriella revolutionen och FN:s 17 hållbarhetsmål. Varken politiker eller medborgare har idag den insikt och kunskap som behövs för att förutse, förstå och kunna agera tillräckligt förståndigt och långsiktigt. Därför är en accelererad folkbildningsprocess av stor betydelse. Folkbilda utvecklar olika modeller för dito.

Varför digital utomhuskommunikation (DUK)?

DUK har speciella kvaliteter eftersom den

 • syns tydligt

 • vänder sig till alla medborgare

 • kan skifta budskap snabbt

 • kan använda rörlig bild

 • kan användas på flera ställen samtidigt

 • kräver inte papper eller plast för engångsbruk

 • kan skräddarsys beroende på fokusgrupp och geografisk placering

 • är kostnadseffektiv

Nackdelen är att dialog inte ryms i konceptet. Däremot är det troligt att dialog och reflektion följer av DUK.

Syfte och design av DUK i folkbildning

Syftet med DUK är att uppnå folkbildning där mediet har sina fördelar. Det innebär att hitta kommunikationsaktiviteter som ökar vishet/insikt/kunskap: Dessa inre färdigheter kan vara:37

Helhetsseende
I varje situation se helheten t ex av vårt/andras agerande, samhällsproblem och globala utmaningar, system, teknologier, etcetera. Det innebär träning i att:

 • integrera fragmenterad kunskap i en större helhet

 • förstå hur jag, andra, grupper, samhälle, natur och system interagerar

 • förstå hur förändringar i fragment kan ändra helheten

 • förstå subjektivitet

 • förstå kontext

 • förstå historia

Värderingar, mänskliga behov, känslor

Förstå hur värderingar, dygder, känslor och mänskliga behov påverkar våra beslut, tankar, ord och agerande. Det innebär träning i att:

 • förstå betydelsen av olika sociala värderingar, dygder och mänskliga behov

 • förstå långsiktiga konsekvenser av olika sociala värderingar, dygder och mänskliga behov

 • förstå sociala värderingar, dygder och mänskliga behov i olika sammanhang

 • förstå hur sociala värderingar, dygder och mänskliga behov fungerar i praktiken

 • praktisera en medveten användning av sociala värderingar, dygder och mänskliga behov

Ledarskap

Leda sig själva och andra. Det innebär träning i att:

 • förstå sig själv, andra, organisationer och samhälle

 • förstå mänsklig motivation

 • förstå olika sätt att besluta

 • förstå kropp, själ och sinne

 • skapa intern och extern stabilitet

 • förstå och genomföra olika typer av coaching

 • förstå effekterna av osäkerhet

Kritisk analysförmåga

Kunna kritiskt analysera allt vi hör och ser, och kunna se saker från olika perspektiv. Det innebär träning i att:

 • erkänna problem

 • förstå betydelsen av fakta

 • samla och ordna relevant information

 • erkänna oförstådda antaganden och värden

 • förstå och använda språk med noggrannhet, tydlighet och urskiljning

 • tolka data, bedömning av bevis och utvärdering av argument

 • erkänna existensen av logiska relationer mellan förslag

 • dra tillräckligt motiverade slutsatser och göra relevanta generaliseringar

 • testa slutsatserna och generaliseringarna som uppkommer

 • rekonstruera sina trosmönster på grundval av ny bredare erfarenhet/kunskap

 • göra rätta bedömningar om specifika saker och egenskaper i vardagen

Kreativitet och problemlösningsförmåga

Vara mer kreativ och kunna lösa problem. Det innebär träning i att:

 • hitta dolda mönster

 • förbindelser mellan till synes orelaterade fenomen

 • generera nya idéer

 • hitta relevanta fakta

 • använda intuition och känslor

 • vara icke-dömande

 • förstå logiska barriärer

 • ifrågasätta

Empati

Bli empatisk, det vill säga sätta sig in i hur det är att vara i andra människors situation. Det innebär träning i att:

 • känna andra människors och djurs känslor

 • förstå hur andras känslor påverkar deras beteende

 • förstå hur mitt beteende påverkar andra människor

 • förstå hur andras beteenden påverkar andra människor

Teoretisk kunskap

Förstå allt som rör ett hållbart samhälle och mycket mer. Det innebär träning i att:

 • förstå relevant teoretisk kunskap

 • förstå teoretisk kunskap i praktiska termer

 • förstå hur man utvecklar teoretisk kunskap

 • förstå historien bakom teoretisk kunskap

 • förstå konsekvenserna av teoretisk kunskap

Praktiska färdigheter

Bli mer praktiska t ex inom odling, naturvård, hantverk, teknik, etc. Det innebär träning i att:

 • förstå praktiska färdigheter

 • utöva relevanta praktiska färdigheter

 • förstå konsekvenser av praktiska färdigheter

 • förstå hur man utvecklar praktiska färdigheter

Konfliktlösningsförmåga

Öka förmågan till konfliktlösning. Det innebär träning i att:

 • förstå orsakerna till konflikten

 • lyssna aktivt

 • förstå hur den andra ser konflikten utifrån deras tro, perspektiv och attityd

 • förstå den andres känslor

 • förstå hur den andra personen upplever mitt beteende

 • förstå och använda olika konfliktlösningstekniker


Att visualisera ovanstående punkter i DUK, i form av frågeställningar, fakta, påståenden, kloka slogans, positiva bilder, rollmodeller, miljövänliga initiativ, etcetera, är inte speciellt svårt.

Vi poängterar, för att missförstånd skall undvikas, att DUK inte handlar om indoktrinering eller utbildning. Bildning är motsatsen till indoktrinering/utbildning, där utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, medan bildning syftar till att omvandla hela människan, dess inre förmåga, insikter, moraliska och etiska uppfattning, också känt som personlighetsutveckling.38 Syftet är att överföra ett tydligt budskap som mottagaren registrerar och som gynnar utvecklingen av de inre färdigheterna, som beskrivit ovan, och som är grunden för att ta kloka beslut. Beroende på placering av skärmar och därmed uppskattad tid att uppmärksamma dito (busskur, gångväg, köpcentrum, etcetera) anpassas budskapets tidsmässiga längd och innehåll.

Placering och ägande av DUK i folkbildning

Huruvida plats på digitala skärmar skall hyras av branschföretag eller om staten skall investera i nya dito är kanske inte helt uppenbart. Men, eftersom det finns ett nästan oändligt behov att accelerera folkbildningen under många år, och denna volym DUK skulle kosta ansenliga summor om den köps av branschföretag, så är det nog rimligt att anta att egna digitala skärmar skulle spara enorma belopp. Det är heller inte otänkbart att en kombination av hyr/egna digitala skärmar skulle vara en lämplig lösning.
De digitala skärmarna bör rimligtvis placeras i närheten av där branschföretagen har sina egna digitala eller analoga skärmar, då de sannolikt vet var dito får störst genomslagskraft. Men även andra placeringar bör övervägas.

Tillhörande app

Det kan vara fördelaktigt att designa en mobilapp som samverkar med DUK för folkbildning, på ett sätt som känns godtagbart för medborgarna. Härigenom kan sändaren få feedback på DUK och mottagaren få erbjudande om ytterligare vishet/insikt/kunskapsutveckling om så önskas. Medborgare kan ge tips på framtida budskap på skärmar och sändaren kan mäta respons, etcetera.

Resultat av DUK för folkbildning

Det som händer när vi exponeras för dessa DUK-budskap varje dag är att de lägger sig i vårt undermedvetna där de bearbetas och även blir till samtalsämnen. I kombination med exempelvis vuxenutveckling på arbetsplatser, enligt Folkbildas förslag, blir folkbildningen ännu effektivare. Dessutom kan kontrasten mellan DUK för folkbildning och annan digital utomhusreklam vara tankeväckande.

Det finns också möjligheter att utveckla koncept som kopplar samman DUK för folkbildning och mobilappen, med bostadsområdet och dess förvaltning, så att eventuella missförhållanden kan vändas till minskat slitage, minskad förstöring, minskade energikostnader etcetera. Dessa kapitalvinster kan återinvesteras i bostadsområdena i form av mysigare bostadsmiljöer, gårdsfester eller andra önskemål som medborgarna har, och på sätt få ansvarskänslor, självkänsla och kollektiv värdighet att växa, även i de mest utsatta stadsdelarna .

Finansiering av DUK för folkbildning

Hur finansierar man DUK för folkbildning? Vi anser att staten bör kunna skapa egna digitala pengar för att finansiera den gigantiska omställning som krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. En accelererad folkbildning är en avgörande del av detta arbete. Tillfällig eventuell överhettning av ekonomin på grund av denna ekonomiska stimulans kan regleras genom att tillfälligt minska statliga investeringar, och därmed undvika oönskad inflation, och/eller använda andra finanspolitiska redskap.

Vi är medvetna om att ökad folkbildning är avgörande, för att denna finansieringsmetod skall fungera, det vill säga att medborgare agerar klokt även om ekonomin stimuleras med digitala pengar. Med detta menas att medborgare engagerar sig aktivt i omställningsprocessen, att ohållbar konsumtion och oförsvarbara investeringar minskas, och att människor anpassar sin konsumtion och sina investeringar så att betalningsbalansen med utlandet blir långsiktigt neutral eller positiv. Dessa insikter bör prioriteras i en tidig fas av folkbildningsprocessen. I övrigt är manöverutrymmet för hållbara investeringar obegränsat.

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv menar vi att DUK för folkbildning är självfinansierande på sikt, då de positiva effekterna i form av minskade kostnader för samhällsproblem, med stor marginal kommer att överstiga kostnaderna.

Fotnoter

1 Se exempel https://www.clearchannel.se/

2 https://www.annons.se/system/files/handbok_for_utomhusreklam_2015_komp.pdf

3 Ibid.

4 https://cdn2.hubspot.net/hubfs/297064/files/2017_DOOH_Playbook.pdf

5 https://theraveagency.com/files/DOOHPrimerMarch2019.pdf

6 https://www.annons.se/system/files/handbok_for_utomhusreklam_2015_komp.pdf

7 https://sv.wikipedia.org/wiki/Clear_Channel

8 https://www.annons.se/system/files/handbok_for_utomhusreklam_2015_komp.pdf

9 https://www.clearchannel.se/news/clear-channel-lanserar-liveguide-till-livemusik/

10 https://sv.wikipedia.org/wiki/JCDecaux

11 https://jcdecaux.se/smart-city/lanecykelsystem/

12 https://www.annons.se/system/files/handbok_for_utomhusreklam_2015_komp.pdf

13 Ibid.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Ibid.

19 https://www.vertiseit.se/

20 https://www.annons.se/system/files/handbok_for_utomhusreklam_2015_komp.pdf

21 https://sv.wikipedia.org/wiki/Utomhusreklam

22 https://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

23 https://www.regeringen.se/48e152/contentassets/d9e443d926cb4ee4abcc58de7976c001/ett-reklamlandskap-i-forandring--konsumentskydd-och-tillsyn-i-en-digitaliserad-varld-sou-20181.pdf

24 https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/reklam-och-marknadsforing/rapport-2015-15-marknadsforing-i-det-digitaliserade-samhallet-konsumentverket.pdf

25 https://phys.org/news/2015-07-american-mindedward-bernays-birth.html

26 https://faculty.fuqua.duke.edu/~tlc10/bio/TLC_articles/2004/Chartrand_Jefferis_2004.pdf

27 https://sv.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays

28 https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Lashley

29 https://www.milinstitute.se/images/PDF/MiLConcepts_1-07.pdf

30 Ibid.

31 Dahlén, Micael & Lange, Fredrik. Optimal Marknadskommunikation. Malmö. Liber AB. 2009

32 Look, Johanna. Så skapar syftesdriven marknadsföring samhällsnytta. Resume 2016

33 Björk Daniel, Åhléns kampanj är ett misslyckande BON 16/10-16

34 Wigen, Malin. Svenska klädmärket gör kampanj - Utan retuscherade kroppar Aftonbladet 27/01-17

35 TT Rasistisk hatstorm mot Åhléns luciabarn expressen 04/12-16

36 Färlin, Martin.. Därför ser vi en backlash med syftesdriven reklam. Resume. 23/11-16

37 Hämtat från https://www.folkbilda.se/faq-viktiga-fardigheter-i-vishet/

38 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildning

Skapa din hemsida gratis!