Hur kan personlighetsutveckling gå till?

Ofta tänker och agerar vi som andra gör

Medveten personlighetsutveckling kan ske på många olika sätt. Vi vill gärna inspirera till mångfald, för att göra personlighetsutveckling intressantare, roligare, mer engagerande och sannolikt mer effektiv. En viktig del av processen är dialog och reflektion enligt vissa grundprinciper (David Bohm, Donald Factor och Peter Garrett). Andra betydelsefulla delar är de inre färdigheter som bör tränas och organiseringen av vuxenutvecklingen.

Nedan framgår några möjliga aktiviteter som efterföljs av dialog och reflektion:

 • en grupp människor ser en video om en globala utmaning, ett samhällsproblem, ett mänskligt behov, en värdering, etcetera
 • en grupp människor spelar rollspel som handlar om empati, värderingar, dygder, ledarskap, konflikthantering etcetera, vilka kan vara inspirerade av en video, en faktisk händelse eller en tidningsartikel
 • en grupp människor samlas för att höra en föreläsning om t ex konflikthantering
 • en grupp människor läser poesi, lyrik och böcker och relaterar dessa till samtidens samhälle
 • en grupp arbetar fram en eller fler framtidsvisioner
 • en grupp ser en video som handlar om multipla globala utmaningar och samhällsproblem
 • en grupp övar sig på att förstå historiska orsakskedjor 
 • en grupp lära sig att utöva ett arbetsmoment inom ett praktiskt yrke
 • en grupp ger sig ut i naturen med en naturguide för att visa hur ekologiska system fungerar
 • en grupp besöker ett slakteri, en industri eller en soptipp
 • en grupp testar att använda sin intuition
 • en grupp övar olika tekniker för kreativitet och problemlösning
 • en grupp människor samlar information om ett ämne på internet för att lära sig göra källkritik
 • en grupp övar sig på att skriva en insändare, göra en podd, skriva slogans, eller göra en intervju, om ett relevant ämne
 • en grupp använder konst för att samtala och reflektera över känslor, mänskliga behov och dygder
 • en grupp ger sig ut på ett överlevnadsäventyr under en helg
Skapa din hemsida gratis!