Viktiga färdigheter i vishet/insikt/kunskap

Vishet är motsatsen till indoktrinering. I förstnämnda finns förmågan att ta kloka beslut oavsett vilken situation som uppstår. I sistnämnda har någon annan bestämt vad som är klokt att göra i en viss situation.

Nedan beskrivs vilka delar som kan ingå i vishet, insikt och kunskapsutveckling. Dessa färdigheter bör tränas i alla typer av folkbildningsaktiviteter.

Helhetsseende

I varje situation se helheten t ex av vårt/andras agerande, samhällsproblem och globala utmaningar, system, teknologier, etcetera. Det innebär träning i att:

 • integrera fragmenterad kunskap i en större helhet
 • förstå hur jag, andra, grupper, samhälle, natur och system interagerar
 • förstå hur förändringar i fragment kan ändra helheten
 • förstå subjektivitet
 • förstå kontext
 • förstå historia

Värderingar, mänskliga behov, känslor

Förstå hur värderingar, dygder, känslor och mänskliga behov påverkar våra beslut, tankar, ord och agerande. Det innebär träning i att:

 • förstå betydelsen av olika sociala värderingar, dygder och mänskliga behov
 • förstå långsiktiga konsekvenser av olika sociala värderingar, dygder och mänskliga behov
 • förstå sociala värderingar, dygder och mänskliga behov i olika sammanhang
 • förstå hur sociala värderingar, dygder och mänskliga behov fungerar i praktiken
 • praktisera en medveten användning av sociala värderingar, dygder och mänskliga behov

Ledarskap

Leda sig själva och andra. Det innebär träning i att:

 • förstå sig själv, andra, organisationer och samhälle
 • förstå mänsklig motivation
 • förstå olika sätt att besluta
 • förstå kropp, själ och sinne
 • skapa intern och extern stabilitet
 • förstå och genomföra olika typer av coaching
 • förstå effekterna av osäkerhet

Kritisk analysförmåga

Kunna kritiskt analysera allt vi hör och ser, och kunna se saker från olika perspektiv. Det innebär träning i att:

 • erkänna problem
 • förstå betydelsen av fakta
 • samla och ordna relevant information
 • erkänna oförstådda antaganden och värden
 • förstå och använda språk med noggrannhet, tydlighet och urskiljning
 • tolka data, bedömning av bevis och utvärdering av argument
 • erkänna existensen av logiska relationer mellan förslag
 • dra tillräckligt motiverade slutsatser och göra relevanta generaliseringar
 • testa slutsatserna och generaliseringarna som uppkommer
 • rekonstruera sina trosmönster på grundval av ny bredare erfarenhet/kunskap
 • göra rätta bedömningar om specifika saker och egenskaper i vardagen

Kreativitet och problemlösningsförmåga

Vara mer kreativ och kunna lösa problem. Det innebär träning i att:

 • hitta dolda mönster
 • förbindelser mellan till synes orelaterade fenomen
 • generera nya idéer
 • hitta relevanta fakta
 • använda intuition och känslor
 • vara icke-dömande
 • förstå logiska barriärer
 • ifrågasätta

Empati

Bli empatisk, det vill säga sätta sig in i hur det är att vara i andra människors situation. Det innebär träning i att:

 • känna andra människors och djurs känslor
 • förstå hur andras känslor påverkar deras beteende
 • förstå hur mitt beteende påverkar andra människor
 • förstå hur andras beteenden påverkar andra människor

Teoretisk kunskap

Förstå allt som rör ett hållbart samhälle och mycket mer. Det innebär träning i att:

 • förstå relevant teoretisk kunskap
 • förstå teoretisk kunskap i praktiska termer
 • förstå hur man utvecklar teoretisk kunskap
 • förstå historien bakom teoretisk kunskap
 • förstå konsekvenserna av teoretisk kunskap

Praktiska färdigheter

Bli mer praktiska t ex inom odling, naturvård, hantverk, teknik, etc. Det innebär träning i att:

 • förstå praktiska färdigheter
 • utöva relevanta praktiska färdigheter
 • förstå konsekvenser av praktiska färdigheter
 • förstå hur man utvecklar praktiska färdigheter

Konfliktlösningsförmåga

Öka förmågan till konfliktlösning. Det innebär träning i att:

 • förstå orsakerna till konflikten
 • lyssna aktivt
 • förstå hur den andra ser konflikten utifrån deras tro, perspektiv och attityd
 • förstå den andres känslor
 • förstå hur den andra personen upplever mitt beteende
 • förstå och använda olika konfliktlösningstekniker

Skapa din hemsida gratis!