Organisering av vuxenutveckling

Nyfikenhet är början till vishet

Vuxenutveckling och den villkorade arbetstidsförkortningen är tänkt att organiseras på så sätt att folkbildningen i huvudsak äger rum i arbetsgivarens lokaler. Efter att ha analyserat många alternativ anses detta val mest fördelaktigt. Det innebär en del nackdelar för företagen i form av exempelvis organisering av arbetstid, men är bättre för deltagare eftersom man känner varandra, enkelt kommer till en samlingspunkt, det finns IT-hjälpmedel, och ofta ledarkompetens. Dessutom gynnar det företaget om vishet/insikt/kunskap ökas bland medarbetare. För de medborgare som inte har en arbetsplats, är sjukskrivna eller pensionärer, får antingen lokaler i stad eller samhälle ordnas, eller skall de bjudas in till befintliga arbetsgivare.

Av den villkorad arbetstidsförkortningen på två timmar per dag, varav hälften skall ägnas åt folkbildning, som betalas av staten, föreslås hälften ske på arbetstid och hälften på ledig tid. Det innebär att 2,5 timmar per vecka sker på arbetstid och lika mycket på ledig tid. Vishet/insikt/kunskapsutveckling sker mestadels i grupp eftersom dialog och reflektion är en huvudbeståndsdel i folkbildningsprocessen.

Det är tänkt att staten skall tillhandahålla en mängd informationsmaterial för att folkbildningsprocessen skall ske smidigt, exempelvis:

  • pedagogiska videor som tar upp ämnesområden att diskutera, allt från globala utmaningar till enskilda mänskliga behov och värderingar.
  • guider för dialogteknik, facilitering av möte, arbetsprocesser, konflikthantering, gruppstorlek, etcetera.
  • ramar för vad som behöver ingå i folkbildning.

Det är inte tänkt att folkbildningen i övrigt skall detaljstyras, utan varje grupp får organiskt utveckla sin form och takt. Vad som händer när folkbildning sätts igång är ofta överraskande och beror på deltagarna. Ju friare processer desto mer inbjudande, intressanta, utvecklande och effektiva blir de.

Målet är att människor skall se fram emot dessa möten för att få diskutera och dela med sig av erfarenheter, känslor, idéer, etcetera. De riktlinjer som dialogmetoden (Bohms), eller liknande metoder anger, åstadkommer intressanta och fungerande möten som ger effektiv folkbildning.


Skapa din hemsida gratis!