Opinionsbildning

Folkbildning är lika viktigt för ett samhälle som ett fungerande operativsystem för en dator. Båda handlar om inre infrastruktur.

Innan vi startar opinionsbildning för ett förslag säkerställer vi att minst hälften av alla medlemmar i Folkbilda stödjer förslaget.

Vi arbetar passionerat men tänker långsiktigt. Vi vet att inre förändring tar tid och att uthållighet är en nödvändighet. Vi vet också att det är fördelaktigt att tänka utanför "boxen". Opinionsbildning kan ske med nya och oförutsedda metoder.

De globala utmaningarna och samhällsproblemen kommer att öka i allt snabbare takt, och insikten om desamma likaså. Detta kommer att gynna Folkbilda eftersom en ökad folkbildning är den enda riktiga systemlösningen som kan vända utvecklingen.

Det sker alltmer forskning inom vuxenutveckling och personlighetsutveckling, och alltfler forskare och experter nämner bildning som en viktig pusselbit i omställningsprocessen. Vi förutser att denna trend fortsätter, vilken kommer att underlätta vår opinionsbildning.

Skapa din hemsida gratis!