Framtidslaboratorium

Att få vara med och utveckla idéer för en äkta hållbar planet är ett stort privilegium

Framtidslaboratoriet är en plats där gränslös kreativitet samsas med någorlunda realistiska framtidsanalyser. Vi sysslar med allt från globala helhetslösningar till delar av en dialogprocess. Målet är att utveckla möjliga framtidskoncept som både underlättar folkbildningsprocessen och leder till ett äkta hållbart samhälle. 

Av alla idéer som utvecklas väljs vissa ut till opinionsbanken för att begrundas av medlemmarna. Förslagen detaljutvecklas och underbyggs med forskning och beprövad erfarenhet. Innan vi med kraft börjar opinionsbilda kring ett förslag så skall det fått mer än hälften av medlemmarnas stöd.

En del av Framtidslaboratoriet ägnar sig åt framtidsvisioner, det vill säga att framställa och visualisera en önskvärd framtid. Även om det är svårt att framställa en framtidsvision, och risken för feltolkningar, kritik och fördömande är stor, så behöver mänskligheten visioner mer än någonsin. Varför? Utan framtidsvisioner kan vi inte analysera fördelar och nackdelar med dito, eller göra planering eller aktiviteter för att komma dit. Utan framtidsvisioner blir mänskligheten en ofri tjänare under teknologins utveckling och företagens marknadsföringsstrategier.

I nuvarande bekymmersamma skede av mänsklighetens utveckling är det extra viktigt att analysera helhetslösningar eftersom civilisationen är komplext sammanvävd avseende energi, produktion, transporter, livsmedel, ekonomi, etcetera. Därtill kommer ett femtiotal olika globala utmaningar och många hundratals typer av samhällsproblem som behöver mildras eller lösas.

Projekt som ännu inte nått forskningsstadiet är:

  • Folkbildning i matvaruaffärer
  • Folkbildning ur höger/vänsterperspektiv, gemensamheter
  • Insiktsöppnande berättelser
  • Flödesbeskrivning av Morgondagens livsmedels-, energi-, material- och produktionsssystem
  • Fler framtidsvisioner
  • Metamodernitet som designverktyg i framtidsvisioner
  • Visdomism som meta-ideologi
Skapa din hemsida gratis!