Hur kan man förklara ett globalt systemfel på ett enkelt sätt?

Vi kan inte lösa globala utmaningar och samhällsproblem med samma tankesätt som skapade dem

Om du har fel på ditt operativsystem, till exempel Windows, så kan du inte använda Word, Excel, Powerpoint etcetera. Systemfelet hindrar alla andra program att fungera som de ska. Likväl hindrar alltför låg individuell och kollektiv vishet/insikt/kunskap förmågan att klokt kunna förutse, förstå och agera på alla typer av situationer, alltifrån dagliga bekymmer till globala utmaningar. 

Likväl som datorn har en infrastruktur genom sitt operativsystem, vårt samhälle har infrastruktur i form av vägar och järnvägar, så har människan en inre infrastruktur bestående av insikter, färdigheter, värderingar, och kunskaper, som tillsammans bygger en civilisationskultur. 

En annan analogi är ett byggföretag med många problem. Föreställ dig att man skalar ner civilisationen till ett mindre byggföretag med t ex 200 anställda. Företaget lider av många problem i alla sina avdelningar. Några av dessa är

1) det uppstår ofta arbetsolyckor

2) människor trivs inte och sjukskriver sig ideligen

3) man får ofta klagomål från kunderna på dåligt utförda byggarbeten, och

4) man måste ständigt åtgärda dessa slarvfel

5) byråkratin och kontrollen vuxit enormt för att få ordning på problemen, så att häften av tjänstemännen bara sysslar med sådant

6) många av tjänstemännen klagar över ryggont och ledvärk

7) flertalet anställda plockar med sig kontorsmaterial hem till sig själv och sina barn

8) flexibel arbetstid utnyttjas långt över det tillåtna

9) ett par arbetstimmar per dag går åt till internetsurfing och sociala medier

10) cheferna är ofta ute och spelar golf

11) karriäristerna armbågar och slickar sig ständigt uppåt i hierarkin

12) cheferna roffar åt sig aktieoptioner och feta bonusar

13) företagets restaurang serverar hamburgare och pommes frites och sockerbullar till efterrätt varje dag

14) lagret är i oordning och man hittar inte det man ska

15) det är smutsigt överallt eftersom städerskan ofta är sjukskriven

16) man har för få parkeringsplatser med konflikter som följd

17) arbetsstolarna på kontoret är inte sittriktiga för ingen bryr sig

18 varje konferens slutar med fyllefest och vänsterprassel

19) den enda stora anledningen till att man fortfarande tjänar pengar är att man kohandlar med konkurrenter och utnyttjar billiga polska byggarbetare.

Alla dessa företagsproblem kan liknas vid ett lands samhällsproblem och globala utmaningar. Bred sakpolitik är när man försöker lösa ett samhällsproblem i taget.

Detta företag lider av ett systemfel, en undermålig företagskultur. En företagskonsult vet med nästan 100 procents säkerhet att det är lönlöst att engagera sig i att rätta till enskilda problem i företaget. Varför? Även om man tillfälligt lyckas lösa något problem, så är risken överhängande att lösningen blir kortsiktig (efterlevs inte) eller att konflikter uppstår kring lösningen, eftersom den bristfälliga insikten/visheten/företagskulturen ständigt motarbetar förståelse, lösningar, implementering och efterlevnad.

Ingen i företaget förstår grundproblemet och därför fortsätter situationen. Det uppstår dessutom fler problem än man hinner försöka lösa, det vill säga situationen försämras för varje dag. Det enda man kan göra för att lösa problemen är att fokusera sig helt på att förändra företagskulturen och sluta försöka lösa enskilda problem. Alla duktiga företagskonsulter vet detta och kan konstatera om det föreligger problem i företagskulturen, det vill säga ett systemfel. När man uppgraderat företagskulturen så jobbar och tänker personalen på ett annat sätt och löser själva problemen, utan att konsulten behöver ingripa.

Denna analogi är nästan identisk med hur vår civilisationen fungerar, men det är MYCKET mer människor involverade och problemen MÅNGA gånger fler och komplexiteten är MÅNGA gånger större i det globala systemet. Det är också lite mer relevant att prata om vishet/insikt än företagskultur, även om det finns många likheter.

I ett företag kan man mer eller mindre tvinga personalen att delta i diverse kurser som medvetandegör företagskulturen och uppgraderar den, och VD kan leda företaget mer direkt än vad politiker kan. Det är därför Folkbilda har de förslag man har, som gemensamt skall utveckla insikter, färdigheter, värderingar, och kunskaper i hela samhället, det vill säga nationskulturen. Men det handlar inte om vilken kultur som helst, den kunde ju ha varit religiös eller sekteristisk. I vårt fall bygger kulturen på vishet/insikt/kunskap, som visserligen är personlig och kontextbaserad, men anger en riktning mot hållbarare tänkande och beslut, som i sin tur bygger på utvecklade inre färdigheter.

När denna insikt angående systemfelet infinner sig är det som en fullständig AHA-upplevelse. All bred sakpolitik blir plötsligt meningslös och tar alltför mycket kraft ifrån det som egentligen behöver göras först, nämligen att öka insikter, färdigheter, positiva värderingar, och kunskaper,

Skapa din hemsida gratis!