Hur kan ni finansiera dessa satsningar?

Att investera i hållbarhet är ingen kostnad

Vi anser att staten bör kunna skapa egna digitala pengar för att finansiera den gigantiska omställning som krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. En accelererad folkbildning är en del av detta arbete. Tillfällig eventuell överhettning av ekonomin kan regleras genom att minska statliga investeringar, och därmed undvika oönskad inflation.

Vi är medvetna om att folkbildning är avgörande för att denna finansieringsmetod skall fungera, det vill säga att medborgare agerar klokt även om ekonomin stimuleras. Med detta menas att medborgare engagerar sig aktivt i omställningsprocessen, att ohållbar konsumtion och investeringar minskas, och att människor anpassar sin konsumtion så att betalningsbalansen med utlandet blir långsiktigt neutral eller positiv. I övrigt är manöverutrymmet för hållbara investeringar obegränsat. Vi förutser att en nationell mångårig folkbildningsprocess kommer att utmynna i en djupare förståelse för vad äkta hållbarhet innebär, vilket förhoppningsvis stimuleras av de framtidskoncept som vi utvecklar.

Skapa din hemsida gratis!