Vad är vishet?

Samhället är alltid en spegelbild av den kollektiva visheten

Visdom, enligt Wikipedia, innebär att veta exakt vad som ska göras, varför man ska göra det, hur och när man ska göra det, och vad som kommer hända när det är gjort. Det som då uppnås är balans och harmoni i tillvaron för allt levande omkring oss och största möjliga lycka för mänskligheten. Visdom eller vishet är ett ord som har en djupare innebörd än all intelligens, kunskap och förstånd. Förutom att besitta alla dessa egenskaper, ska man även ha förmågan att kunna fatta de bästa besluten i alla möjliga avseenden. Ingen är helt vis med begreppet visar en riktning.

Skapa din hemsida gratis!