Tecken på en annalkande kollaps?

Det finns alltid en naturlig anledning för allt som sker

 • Allt fler allvarliga globala utmaningar och samhällsproblem
 • Politisk passivitet (populism, extremism, kortsiktigt agerande, marginella förändringar)
 • Kvartalsekonomi
 • Degenererad värdegrund (egoism och konsumism)
 • Ökad social entropi (skilsmässor, konflikter, missbruk, ohälsa, protester, terrorism, etcetera)
 • Minskad helhetssyn (fragmenterad medierapportering, ökad specialisering)
 • Hög konsumtion istället för hållbara långsiktiga investeringar
 • Sämre hälsa (sjukskrivningar, förtidspension, allmänhälsa, läkemedelskonsumtion)
 • Omfattande exploatering av begränsade naturresurser
 • Tung byråkrati och överdimensionerat lagsystem
 • Växande klasskillnader och maktkoncentration
 • Extrem specialisering (>2500 yrken, utbildningsproblem)
 • Låg resiliens inför "störningar" (superstark solstorm, finanskrasch, pandemi, bränsleblockad, etcetera)
 • Reell politisk kontroll ligger utanför riksdagen (specialister, företag, elit, media)
 • Statlig och privat övervakning växer snabbt
 • Säkerhets- och försäkringsindustrin blomstrar
 • Livet upplevs hårt, osäkert och utan mening
 • Välfärden fungerar allt sämre (sjukvård, åldringsvård, infrastruktur, sjukersättning, etcetera)
 • Fattigdomen ökar och blir synligare (tiggare, försörjningsstöd, fler ungdomar bor hos föräldrar)
 • Skuldsättningen ökar (privat)
 • Utbildningssystemet förfaller (lägre studieresultat, förlegad kunskap)
 • Ekonomisk dekadens (lånefinansierad konsumtion, konsumtionsmissbruk, långresor, lyxbilar, etcetera)
 • Ökad ensamhet och ytliga e-relationer (sociala medier)
 • Traditioner minskar i betydelse (likgiltighet)
 • Moral förfaller (porr på internet, trafficking, sexvanor)
 • Korruption ökar (företag, kommun, stat)
 • Narkotika avkriminaliseras (i vissa länder)
 • Konst, musik, kultur, litteratur, filosofi, mode, TV program etcetera förfaller i kvalitet
 • Förstörelse ökar (fönsterrutor, anlagda bränder, etcetera)
 • Nationalism, rasism och diskriminering ökar (politiska ytterligheter)
 • Internationella myndigheters legitimitet minskar (FN, EU)
 • Krig tar inte slut (ständiga konflikter)
 • Ökad polarisering (stad/land, vänster/höger, rik/fattig)
 • Polisen klarar inte sitt arbete (privata säkerhetsvakter, murar, övervakning, frivilliga vakter)
 • Rättssäkerheten sjunker (överbelastning, korruption, rädsla att vittna)
 • Djuretik sjunker (köttfabriker, antibiotika, långa djurtransporter)
 • Utbredd girighet (avgångsvederlag, VD löner, bonusar, etcetera)
 • Accelererande förändringstakt

Skapa din hemsida gratis!