Kommer inte folkbildning ta för lång tid?

Ordet framgång har ingen betydelse medan det fortfarande finns olyckliga barn i världen

Givetvis borde vishet/insikt/kunskapsutveckling ha startats för många tiotals år sedan, och situationen på planeten är mer eller mindre akut. Men Folkbilda gör den bedömningen att den låga vishet/insikt/kunskapsnivån som nu generellt råder bland alla människor, gör det omöjligt att åstadkomma något politiskt initiativ som skapar äkta hållbarhet. Risken att riksdagspolitiker i nuläget kommer att besluta om åtgärder som faktiskt förvärrar situationen är överhängande. Därför har en accelererad folkbildning högsta prioritet.

Skapa din hemsida gratis!