Hur fungerar ett hållbart samhälle?

Att vara en förebild är viktigare än tusen kloka råd. De gäller personer likväl som nationer

Ett äkta hållbart samhälle, enligt FN:s 17 hållbarhetsmål, kan endast förverkligas genom medborgare med utvecklade inre förmågor och relevant kunskap, även kallat vishet och insikt, som speglar sig i arbete och agerande på samhällets alla nivåer. Detta uppgraderade samhälle domineras i större utsträckning av:

- pro-aktivitet istället för reaktivitet

- samarbete istället för konkurrens

- minskande istället för ökande klasskillnader

- långsiktighet istället för kortsiktighet

- med natur istället för mot

- tillit istället för misstro

- empati istället för oförstående

- hälsa istället för ohälsa

- meningsfullhet istället för meningslöshet

- lugn istället för stress

- kärlek istället för hat

- helhetssyn istället för fragmenterad syn

- förtroende istället för rädsla

- tacksamhet istället för otacksamhet

- fred istället för krig

- kreativitet istället för trångsynthet

- engagemang istället för slöhet

- sparsamhet istället för slösaktighet

- kvalitet istället för kvantitet

- glädje istället för sorg

- tålmodighet istället för argsinthet

- förlåtelse istället för fördömelse

- ärlighet istället för lögn

- nyfikenhet istället för likgiltighet

- intimitet istället för begär

- generositet istället för girighet

- ödmjukhet istället för arrogans

- säkerhet istället för osäkerhet

- tillfredsställelse istället för missnöje

- artighet istället för oförskämdhet

- integritet istället för hyckleri

- självkänsla istället för skam

- öppenhet istället för hemlighetsfullhet

- vänskap istället för fiendskap och konflikter

- godhet istället för ondska

- ansvarsdelning istället för individuell maktsträvan

Skapa din hemsida gratis!