Hur tänker ni er översiktligt uppnå er målsättning?

Tvivla aldrig på att en liten grupp eftertänksamma, engagerade medborgare kan förändra världen. Faktum är att de är de enda som någonsin gjort det.

Vår opinionsplattform vilar på fem grundpelare 1) Paraplyorganisation 2) Opinionsbildning 3) Forskning 4) Opinionsbank och 5) Framtidslaboratorium. 

Vår strategi syftar till att kontinuerligt bygga dessa grundpelare i balans med varandra. Antal medlemsorganisationer kommer att kontinuerligt öka, liksom de personer som vill engagera sig aktivt i Folkbilda. Det ger oss resurser och kompetens att utveckla forskningsarbete, aktiviteter inom framtidslaboratoriet, förslag till opinionsbanken och material för opinionsbildning.

Tillsammans ger det oss muskler för att med allt större kraft skapa opinion bland politiker, forskare, experter, beslutsfattare och medborgare. I takt med att vi växer med fler utåtriktade aktiviteter, så kommer media att bli mer intresserad av vad vi gör, och förhoppningsvis uppmärksamma oss. Om vi arbetar hårt och enträget utvecklas en positiv spiral som leder oss till vår målsättning - att få stöd för våra förslag i riksdagen.

Skapa din hemsida gratis!