Vilka är samhällsproblemen i Sverige?

I ett klokt samhälle finns nästan inga samhällsproblem

Nedanstående nationella samhällsproblem är inte alltid problem i sig, exempelvis "abort" men innehåller lidande och negativa konsekvenser, som i ett välfungerande samhälle skulle ha varit avsevärt mindre omfattande. Några av dessa problemområden är:

Aborter, Alkoholism, Anlagda bränder, Arbetslöshet, Arbetsförhållande, Arbetsspecialisering, Arbetsmiljöbrott, Arbetsskador, Avundsjuka, Barnsjukdomar, Barnarbete, Befolkningsutveckling, Belåning, Bidragsfusk, Bostadsbrist, Brottslighet, Byggfusk, Byråkrati, Brist på demokrati, Diskriminering, Djurförsök, Dopning, Ekonomisk brottslighet, Brist på rena energikällor, Energislöseri, Ensamhet, Fattigdom, Fattigdomssjukdomar, Finanskriser, Forskning, Fossilt bränsleberoende, Funktionshinder, Fusk och oärlighet, Fysisk och psykisk ohälsa, Företagslobbying, Förväntningar, Girighet, Förnedring, Försäkringskostnader, Genmanipulerade grödor, Hemlöshet, Influensa, Integrationsproblem, Internetattacker, Jordbrukspolitik, Klasskillnader, Klimatförändring, Brister i kollektivtrafik, Konflikter, Konkurser, Korruption, Krig, Kriminalvård, Kvinnoförtryck, Köpberoende, Köttproduktion, Lagstiftning, Larm- och säkerhetsprodukter, Likgiltighet, Lågkvalitetsprodukter, Läkemedelskonsumtion, Läkemedelsmissbruk, Läkemedelsberoende, Läkemedelsresistens, Mansförtryck, Marknadsföring, Massförstörelsevapen, Migration, Miljöförstöring, Miljögifter, Missbruksvård, Misshandel, Mobbning, Narkotikamissbruk, Naturresursslöseri, Näringsfattig mat, Otrohet, Pensionsskulder, Politiska ytterligheter, Politisk misstro, Privatisering av välfärdstjänster, Prostitution och trafficking, Rädsla och brist på tillit, Rättssäkerhet, Sexmissbruk, Samhällsuppbyggnad, Sjukskrivningar, Sjukvård, Självmord, Självskadebeteende, Skatter, Skilsmässor, Slängd mat, Sociala oroligheter, Socialvård, SPAM, Spelmissbruk, Statsbudget, Terrorism, Transporter, Urbanisering, Utbildning, Utfiskning, Utrotning av djur och växter, Utseendefixering, Vapenexport, Vrede, Våldsexponering, Våldtäkter, Äldrevård, Utsläpp Östersjön, Övervakning