Vad är ett visdomsgap?

Civilisationen driver en hopplös kapplöpning om att hitta lösningar på alla problem den själv skapar

Komplexiteten i samhället har under senare årtionden ökat avsevärt och den vishet/insikt/kunskap som krävs för att framgångsrikt kunna hantera ett sådant system har inte ökat lika snabbt. Detta medför ett ökat visdomsgap vilket ökar risken för en civilisationskollaps.