Vilka är de globala utmaningarna?

Människan är idag en starkt invasiv art på planeten. Vi är överallt, förbrukar jordens lättillgängliga resurser, och "framgången" dödar och förstör livsförutsättningarna.

Det finns idag 50-100 globala utmaningar. Klimatet står för några av dessa. Varje global utmaning inom områdena ekonomi, teknologi, geopolitik, miljö och sociala, har potential att skapa dominoeffekter som i värsta fall får vår civilisation att kollapsa. Mänskligheten största utmaning är således inte exempelvis klimatförändringen utan den sammanlagda risken av alla globala utmaningar.

  • Ekonomi - deflation i flera länder - större finansiell institution misslyckas - förtroendet för dollarn som världsvaluta upphör - stort underskott i betydande land - likviditetskris - oljeprischock - hög arbetslöshet - ohanterlig inflation
  • Miljörisker - torka - översvämning - orkaner - färskvattenbrist - brist på gödning - hetta - förstörd unik produktionsenhet - ekosystemkollaps - multipla jordbävningar - kärnkraftsolycka - oljespill - överfiske - pesticider - höjd vattennivå - skogsbränder - jorderosion - solstorm med Carringtoneffekt - supervulkaner - tsunamis
  • Geopolitiska risker - misslyckande att leda civilisationen - ökande korruption och kriminalitet - oljeembargo/avbrott i bränsleförsörjning - politisk kollaps av nation - större terroristattack - massförstörelsevapen
  • Sociala risker - djursjukdom - multiresistenta sjukdomar (MRS) - matbrist - stor migration - pandemi - social instabilitet - stor inkomstskillnad - ohanterbara välfärdssjukdomar
  • Teknologiska risker - kollaps av infrastruktur - genteknologi - internetattacker - datastöld - nanoteknologi - robotar - elnätshaveri - superintelligens - syntetisk biologi - neuroteknologi - nya vapenteknologier - virtuell verklighet - metamaterial - svärmteknologi - teknologiskt experiment - mobilstrålning
  • Svarta svanar (icke upptäckta risker)

Skapa din hemsida gratis!