Hur går processen till när förslag utvecklas för opinionsbildning?

Ett huvud fullt av oro har ingen plats för drömmar

Normalt börjar processen i Framtidslaboratoriet, där gränslös kreativitet samsas med någorlunda realistiska framtidsanalyser. Resultatet kan var globala helhetslösningar likväl som delar av verktyg i en dialogprocess. Syftet är både att stimulera hållbara framtidsvisioner och förbättra folkbildningsprocesser. 

Av alla idéer som utvecklas väljs vissa ut till opinionsbanken för att begrundas av medlemmarna. De detaljutvecklas och understöds av sektionen för forskning och beprövad erfarenhet. Innan vi med kraft börjar opinionsbilda kring ett förslag så skall det fått mer än hälften av medlemmarnas stöd.

Skapa din hemsida gratis!