Finns ett globalt systemfel?

I svåra stunder avslöjas hur vis man är

När ett samhälle är genomsyrat av problem överallt, bör vi fråga oss om vår civilisation lider av ett global systemfel. Det är högst osannolikt att tusentals olika typer av utmaningar existerar samtidigt utan förekomsten av ett sådant. 

Det är enkelt att förledas att tro att något delsystem i samhället utgör systemfelet, exempelvis finanssystemet, transnationella företag, makteliten eller media. Men hur samhället ser ut och utvecklas har sitt ursprung utifrån oss själva i vår funktion som politiska väljare, opinionsbildare, konsumenter, investerare, och ibland företagare och politiker. 

Ansvaret är alltid kollektivets, vilket består av alla oss medborgare. Det är också ganska tydligt att den mycket snabba utvecklingen av komplexiteten i samhället och teknologin, kräver en betydligt högre vishet än tidigare. Mänskligheten har prioriterat kunskapsutveckling under lång tid, men har glömt att vishet/insikt är minst lika viktigt som kunskap, dvs hur vi använder kunskapen.

Skapa din hemsida gratis!