Vilka värderingar, dygder och känslor finns det?

Människans hjärna är plastisk och kan tränas till att bli både klok och oklok

Vi människor kan inte ta beslut utan att involvera värderingar, dygder och mänskliga behov, och de känslor som dessa väcker. Inom vishets/insikts/kunskapsutveckling är det viktigt att medvetandegöra värderingar, dygder och mänskliga behov och förstå hur de, och deras motsats, påverkar oss själva och omgivningen. Exempel på dessa är:

Acceptans, ansvar, artighet, autenticitet, barmhärtighet, belåtenhet, beroende, beröring, beslutsamhet, bestämdhet, betjäna, bildning, blygsamhet, empati, engagemang, enkelhet, entusiasm, finkänslighet, flexibilitet, fred, fredlighet, fridfullhet, frihet, fromhet, förhärligande, förlåtelse, förskoning, förståelse, gemenskap, generositet, glädje, heder, hjälpsamhet, hopp, humor, hälsa, hängivenhet, hänsyn, idealism, ihärdighet, initiativ, inspiration, integration, integritet, iver, jämställdhet, klarsyn, kreativitet, kärlek, lek, logi, lojalitet, lydnad, lyhördhet, mat, medmänsklighet, medverkan, meningsfullhet, mod, motion, mänsklighet, mångfald, måttlighet, nyfikenhet, närvaro, nåd, oberoende, omdöme, omtanke, omtänksamhet, omvårdnad, optimism, ordentlighet, ordning, ork, privatliv, renhet, resiliens, respekt, rättskaffenhet, rättvisa, samarbete, samhörighet, sammanhållning, självdisciplin, självständig, självständighet, skydd, skämt, harmoni, skönhet, skönhetssinne, sorgfrihet, stabilitet, styrka, ståndaktighet, support, sörja, tacksamhet, tillförlitlighet, tillit, tolerans, trivsel, tro, trofasthet, trohet, trovärdighet, trygghet, tålamod, uppmärksamhet, uppoffring, uppriktighet, uppskattning, uthållighet, uttryck, valfrihet, vatten, vila, visdom, visshet, vänlighet, värdighet, värme, vördnad, ärlighet, ödmjukhet, ömsesidighet, öppenhet.

Skapa din hemsida gratis!