Var innebär accelererad folkbildning?

Vishet är motsatsen till indoktrinering. I förstnämnda finns förmågan att ta kloka beslut oavsett vilken situation som uppstår. I sistnämnda har någon annan bestämt vad som är klokt att göra i en viss situation.

Det finns tusentals sätt att träna vuxenutveckling, och i vår vardag upplever vi flera av dem. Normalt sett ökas en persons vishet bara marginellt under en livsålder. Delvis beror det på att befintliga tankemönster är svåra att bryta och dels på grund av samhällets funktionssätt, som idag översvämmar människors hjärnor med reklam och medieuttryck. Dessa bygger bland annat på värderingar såsom girighet, högmod, lättja, vällust, avund, frosseri och vrede.

Vårt förslag för vuxenutveckling avsätter en timme per dag för vishet/insikt/kunskapshöjning, vilket är mycket radikalt. Så även om processen i sig är långsam så gör tidsvolymen att det går relativt snabbt. Effektiviteten beror också till stor del på vilka verktyg man använder i aktiviteter relaterade till vishet/insikt/kunskapsutveckling.

Skapa din hemsida gratis!