Hur räddar vi vår civilisation?

En civilisation är bara två måltider från kaos

För att civilisationen skall överleva och uppnå äkta hållbarhet krävs en radikal förändring av vårt levnadssätt. Livsmedels-, resurs-, energi-, och produktionssystemet måste ersättas med hållbara dito. Det krävs också att energianvändningen per person i rika länder minskas drastiskt. Läs mer.

När klokheten är låg i samhället så finns inte förmågan att till fullo förstå helheten av utmaningarna, systemfelet, vilka lösningar som är förnuftiga och disciplinen att agera klokt. Istället skapas konflikter, motåtgärder, smutskastning, populism, likgiltighet, flyktbeteende, och andra beteende som motarbetar alla typer av nödvändiga förändringar. Detta är anledningen till att problemen växer för varje år.

En civilisation kan således aldrig bli något annat än en spegelbild av kollektivets vishet/insikt/kunskap. Denna djupa reflektion innebär att mänskligheten inte har något val än att öka medborgarnas vishet/insikt/kunskap med alla de redskap som finns tillgängliga. Annars kan vi inte förvänta oss att lösningarna kommer till stånd, blir långsiktigt globalt hållbara eller efterlevs.

I takt med att den individuella och kollektiva visheten/insikten/kunskapen ökar, kommer alla medborgare såsom väljare, opinionsbildare, konsumenter, investerare, företagare, myndigheter, organisationer, politiker, etcetera att äga större insikt, acceptans och engagemang för att konstruktivt kunna diskutera och besluta om mer radikala förändringar i samhället som leder till ett äkta hållbart samhälle.

Läs mer

Skapa din hemsida gratis!