Vad är resiliens?

I ett klokt samhälle är samarbete mycket effektivare än konkurrens

Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas. Ordet resiliens används i olika kontexter på individ-, system-, samhälls- och organisationsnivå. Begreppet kan till exempel inbegripa ekologisk, social- och organisatorisk resiliens.

För mer information se dokument "Resiliens" (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB)

Skapa din hemsida gratis!