Vad är permakultur?

Genom att iaktta hur naturen fungerar kan vi lära oss hur vi uppnår äkta hållbarhet

Permakultur är ett helhetsinriktat analys- och designredskap som syftar till att utveckla hållbara och resilienta system. Permakultur använder naturliga ekosystem som modell.

Förutom att designverktyget fungerar väl i odlingssammanhang så är det ett effektivt redskap för att designa sociala, politiska och tekniska system. Det kan gälla allt från äldrevård, skola, demokrati till socialvård.

Centrala begrepp i permakultur är uppbyggnad av jord, människor och verksamheter så att de:

 1. Blir långsiktigt hållbara och livskraftiga
 2. Minimerar onödigt arbete
 3. Använder småskaliga metoder
 4. Samverkar inom systemet
 5. Ökar relevant kompetens
 6. Ger multifunktioner
 7. Förenklar successionen
 8. Utnyttjar kanteffekter
 9. Självorganiserar och självförökar sig
 10. Är ekonomiskt hållbara
 11. Stimulerar engagemang genom sociala relationer, trivsel, demokrati och lokalt självbestämmande
 12. Ökar självförsörjningsgraden
 13. Ger uthållig resurshantering
 14. Skapar förmåga att klara av yttre och inre påfrestningar
 15. Förbrukar lite energi
 16. Använder en hög andel biologiska resurser

Skapa din hemsida gratis!